Datu privātuma paziņojums

Versija: 2022. gada augusts

1. Vispārīgi

1.1. Pārzinis datu aizsardzības tiesību aktu izpratnē ir:

Fashion ID GmbH & Co KG
Berliner Allee 2
40212 Diseldorfa
E-pasts: [email protected]
(turpmāk "mēs")

Mēs esam Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG, Diseldorfa, HRA 6862, saistītais uzņēmums un tādējādi esam Peek & Cloppenburg uzņēmumu grupas (turpmāk "P&C grupa") biedrs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir divi neatkarīgi uzņēmumi Peek & Cloppenburg , kuru galvenā mītne atrodas Vācijā Diseldorfā un Hamburgā. Ja šajā datu aizsardzības deklarācijā ir sniegta atsauce uz Peek & Cloppenburg, tā attiecas uz Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG, Diseldorfā, kuras veikalu atrašanās vietas varat atrast šeit.

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu:

Fashion ID GmbH & Co KG
Datu aizsardzības speciālists
Berliner Allee 2
40212 Diseldorfa (Düsseldorf)
E-pasts: [email protected]

Jūsu personas datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Mēs apstrādājam Jūsu datus galvenokārt, lai nodrošinātu funkcionālu un ērti lietojamu vietni. Mēs vēlamies nodrošināt, lai Jūs varētu izmantot mūsu saturu un piedāvājumus, izmantojot šīs vietnes. Turklāt mēs apstrādājam Jūsu datus tikai tad, ja un ciktāl tas ir atļauts ar likumu. Papildinformācijai, lūdzu, skatiet tālāk norādītos paziņojumus.

Fashion ID GmbH & Co. KG datu konfidencialitātes paziņojumu varat lejupielādēt PDF formātā šeit vai jebkurā laikā skatīt un saglabāt vai izdrukāt to šajā vietnē https://www.peek-cloppenburg.lv/privacy/.

1.2 Personas dati ir individuāla informācija par Jūsu personiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem. Šajā datu privātuma paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam personas datus, ko Jūs mums sniedzat mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā.

1.3. Mūsu partneruzņēmumi ietver tikai P&C grupas uzņēmumus, kas ir uzskaitīti attiecīgajā pašreizējā mūsu partneruzņēmumu sarakstā. Jaunāko sarakstu, tostarp atrašanās vietas, var atrast šeit https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen/ vai pieprasīt pa e-pastu no [email protected].

2. Personas datu vākšana un izmantošana mūsu tīmekļa vietnes lietošanas laikā

2.1 Jūs varat apmeklēt mūsu vietni, aktīvi nesniedzot nekādu personisku informāciju. Šajā gadījumā mēs tikai vācam tos personas datus, ko Jūsu pārlūkprogramma pārsūta mūsu serverim. Šie dati tiek vākti anonīmi vai izmantojot pseidonīmus, lai varētu nogādāt vietnes saturu uz lietotāja datoru, kā arī lai varētu veikt izvērtēšanu mūsu vietnes funkcionalitātes optimizācijas un uzraudzības interesēs un nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

2.2 Mūsu žurnalēšanas datnes satur informāciju par piekļuves datumu un laiku mūsu vietnei, pārlūkprogrammas veidu, versiju un iestatījumiem, Jūsu operētājsistēmu un interneta pakalpojumu sniedzēju, kā arī informāciju par vietnēm, no kurām esat nonācis mūsu vietnē vai kurām piekļūstat, izmantojot mūsu vietni, un pārsūtīto datu apjomu.

2.3. Atsevišķos gadījumos tiek reģistrēta arī jūsu IP adrese, t.i., adrese, kuru Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs piešķir jūsu datoram, tiklīdz izveidojat savienojumu ar internetu. IP adrese nodrošina saziņu internetā. Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs var izsekot, kura IP adrese Jums tika piešķirta kādā laikā. Tā kā pilnīga IP adrese tādējādi pieļauj vismaz netiešu atsauci uz personu, mēs reģistrējam Jūsu IP adresi tikai saīsinātā (anonimizētā) formā, lai mums nebūtu atsauces uz personu, un glabājam to atsevišķi no personas datiem. Žurnalēšanas datne parasti tiek dzēsta vēlākais pēc 14 dienām. Pēc šī perioda žurnalēšanas datnes dati var tikt saglabāti atsevišķos gadījumos, lai izmeklētu pārkāpumus vai drošības incidentus.

2.4. Datu vākšana vietnes nodrošināšanai un datu glabāšana žurnalēšanas datnēs ir absolūti nepieciešama vietnes darbībai. Šajā ziņā nepastāv iespēja iebilst apstrādei.

3. Dāvanu kartes atlikuma pārbaude

3.1. Lai parādītu jūsu dāvanu kartes atlikumu, mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

  • Kupona numurs uz dāvanu kartes, PIN uz dāvanu kartes

Jūsu iepriekšminētie dati tiks dzēsti uzreiz pēc atlikuma parādīšanas (tomēr skatiet 3.2. punktu).

Minētās apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1 punkta b) apakšpunkts. Jūsu datu sniegšana un apstrāde ir nepieciešama, lai pēc Jūsu pieprasījuma parādītu dāvanu kartes atlikumu.

3.2. Lai izsekotu un atrisinātu tehniskās kļūdas atlikuma pārbaudē un varētu sniegt Jums atbalstu šajā jautājumā, izmantojot mūsu klientu apkalpošanas dienestu, dāvanu kartē uzglabājam kupona numuru līdz vienam mēnesim pēc jūsu atlikuma pārbaudes.

Minētās apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses ir būt spējīgiem sniegt Jums atbalstu kļūdu gadījumā.

4. Personas datu izpaušana pakalpojumu sniedzējiem un datu saņēmējiem

4.1. Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem, mēs varam izpaust Jūsu personas datus ārējiem apstrādātājiem (VDAR 28. pants), kas darbojas mūsu vārdā un sniedz pakalpojumus saistībā ar mūsu biznesa attiecībām. Datu nodošana notiek, pamatojoties uz datu apstrādes līgumiem. Mūsu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai tad, ja tas ir nepieciešams viņu konkrēto uzdevumu veikšanai. Viņiem ir līgumā noteikts pienākums apstrādāt Jūsu personas datus tikai mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

4.2 It īpaši Jūsu personas dati tiks izpausti šādām trešajām personām kā apstrādātājiem iepriekš minētajiem nolūkiem:

  • Vietnes operators, Fashion Digital GmbH & Co. KG, Immermannstraße 40, 40210 Diseldorfa (Düsseldorf), Vācija
  • Satura piegādes tīkla/tīmekļa aplikāciju ugunsmūra pakalpojumu sniedzējs, Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 Minhene (Munich), Vācija
  • Izvietošanas platformas pakalpojumu sniedzējs, Google Cloud, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Īrija
  • Mākoņa uzraudzība, Datadog Germany GmbH, Hermannstr. 13, c/o WeWork, 20095 Hamburga (Hamburg), Vācija
  • Pakalpojumu sniedzējs dāvanu kartes atlikuma pārbaudei, epay, transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH, Fraunhoferstr. 10 82152 Martinsried, Vācija

4.3 Mēs varam izpaust jūsu personas datus, ja mums ir likumīgi atļauts vai uzlikts pienākums to darīt (piemēram, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai tiesas vai administratīvu rīkojumu).

4.4 Jūsu personas dati netiks apstrādāti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas ("EEZ"). Ja personas dati tiek nodoti saņēmējiem trešajās valstīs (ārpus EEZ), šāda pārsūtīšana ir pamatota ar atbilstošiem Eiropas Komisijas lēmumiem par atbilstību vai tiek nodrošinātas atbilstošas garantijas VDAR 46. panta izpratnē Jūsu personas datu aizsardzībai atbilstoši juridiskajām prasībām (ES standarta datu aizsardzības klauzulas vai saistoši uzņēmuma noteikumi), un datu subjekts tiek attiecīgi informēts.

5. Piekrišanas atsaukšana

Ja esat devis savu piekrišanu savu datu apstrādei, Jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā. Šāda atsaukšana ietekmē tikai Jūsu personas datu apstrādes likumību nākotnē, bet ne uz laiku pirms atsaukuma paziņošanas.

6. Jūsu tiesības

6.1. Ievērojot likumā noteiktos nosacījumus, Jums ir šādas tiesības pret mums attiecībā uz Jūsu personas datiem:

- Tiesības piekļūt,

- Tiesības uz Jūsu personas datu labošanu vai dzēšanu, izņemot attiecībā uz tiem personas datiem, kas ir nepieciešami mūsu norēķinu vajadzībām vai uz kuriem attiecas likumisks glabāšanas periods,

- Tiesības ierobežot apstrādi,

- Tiesības iebilst apstrādei,

Ciktāl mēs pamatojam Jūsu personas datu apstrādi uz interešu līdzsvaru saskaņā ar

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ciktāl mēs (i) apstrādājam Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos vai (ii) ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ievērojot mūsu leģitīmās intereses, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju.

- Tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei par mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi.

6.2. Lūdzu, sūtiet savus jautājumus pa e-pastu uz: [email protected] vai uz:

Fashion ID GmbH & Co KG
Customer Service
Berliner Allee 2
D-40212 Diseldorfa (Düsseldorf).